דמי חברות-ימים נוראים ומקומות ישיבה 5782

הוראות כלליות:

דמי החבר השנה אינם כוללים מושבים לימים הנוראים

מקומות יוקצו לחברים ולאורחיהם על פי לוח  עדיפות - כדי להימנע מאכזבה, אנא הקפד להירשם ולשלם במלואו עבור חברות KAT 5782.

שימו לב, לא ניתן להקצות או לאשר מקומות עד לקבלת תשלום החברות שלכם.

 

מושבים

 

לידיעתכם, כל התוכניות למושבים לימים הנוראים עלולות להשתנות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות לחגים. לקראת החגים ייתכנו הוראות ספציפיות נוספות.