זמני תפילות

זמני תפילות

ימי חול:

שחרית - יום ג', ד':         6:30, 8:45       

שחרית - יום ב', ה':         6:20, 8:45       

שחרית - יום ו':      6:30, 8:10, 8:45       

ראש חודש: 6:15

ימי צום: 6:10

ערבית:  20:30

 

שבת:               

מנחה וקבלת שבת: 5 דקות לאחר זמן הדלקת הנרות

שחרית: 6:45, 8:30

מנחה: 13:30, ו -35 דקות לפני זמן הדלקת הנרות

ערבית: צאת שבת